Min side
itslearning
Vis handlekurv

Adresse:
Postboks 4419
7418 Trondheim

Telefon:
+47 73 52 30 30

E-post:
info@itfag.no

 

Tisip ansatte

Daglig leder og styreleder Thorleif Hjeltnes

Stilling: Dosent

E-post: thorleif.hjeltnes@tisip.no
Telefon: 952 93 091

Ansvarsområder: Administrasjon av TISIP, faglærer i Grunnleggende IT og digitalisering.

Fagområder: e-læring, programutvikling, datamodellering og databaser, programansvarlig for forskning og strategi.

Rektor Tor Atle Hjeltnes

Stilling: Førstelektor

E-post: tor.a.hjeltnes@tisip.no

Telefon: 905 51 702

Ansvarsområder: Rektor for TISIP fagskole, faglærer i Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse.

Fagområder: markedsorientert produktutvikling, entreprenørskap og økonomisk styring.

Studieleder Bjørn Klefstad

Stilling: Førstelektor
E-post: 
bjorn.klefstad@tisip.no
Telefon: 416 36 201

Ansvarsområde: Studieleder for TISIP fagskole, faglærer i Datakommunikasjon og infrastruktur,
IT-Tjenesteforvaltning, avsluttende prosjekt.


Fagområde: datakommunikasjon, systemforvaltning, informasjonssikkerhetsstyring, programmering, prosjektarbeid, ITIL, EUCIP.

Forsker Knut Arne Strand

Stilling: Førsteamanuensis

E-post: knut.a.strand@tisip.no
Telefon: 932 41 039

Ansvarsområde: Faglærer i Forvaltning av programvare-produkter og markedsforståelse, IT-Tjenesteforvaltning.

Fagområde: utvikling, leveranse og forvaltning av informasjonssystemer.

Økonom Monica Storvik

Stilling: Førstelektor

E-post: monica.storvik@tisip.no
Telefon: 970 42 350

Ansvarsområde: Administrativt arbeid innenfor økonomi

Fagområde: administrativt arbeid innenfor økonomi og personal, økonomisk styring, bedriftsøkonomi,
organisasjon og ledelse og multidisiplinær samhandling.

Studieveileder Ingrid Island

Stilling: Førstekonsulent

E-post: ingrid.island@tisip.no
Telefon: 73 52 30 30

Ansvarsområde: Studieveileder TISIP fagskole,
oppfølging av studieplaner, administrasjon av eksamen.

Fagområde: eksternfinansiert virksomhet (FU-adm), studieadministrasjon, studieveiledning.


  Tisip fagskole
7418 Trondheim
Tlf.: 73 52 30 30
E-post: info@itfag.no