Endring av eksamenskole

Fyll ut skjema under for å endre eksamensskole for de emnene (med skriftlig eksamen)
du tar i ditt Bachelorstudium i Informasjonsbehandling ved NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Frist for å sende innmelding om eksamensskole er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for
vårsemesteret.

Din innmeldte eksamensskole registreres på studentweb få dager etter 15. oktober/15.mars.
Kontroller at riktig eksamensskole er registrert.

Husk at innmelding av eksamensskole ikke gjelder som vurderingsmelding,
dette må gjøres via studentweb.

 Student - Emne   
Fødselsdato :  
Navn :  
Epost :  
Alle emner:
(emnekode og emnenavn)
 

 Eksamensskole   

Skolens navn:  
Adresse:  
Postnr:  
Poststed:  
Kontaktperson:  
Epost:  
Tlfnr: